Detail

Neubau beim Bahnhof 1988 (Stationsstr.5 + 7)
Neubau beim Bahnhof 1988 (Stationsstr.5 + 7)

13.10.1988 / JA [PAB.HSK2.049] - ADR

weiter>